Magnus Minerals Projects 2017projektit

Tällä hetkellä Magnus Mineralsin pääyhteistyökumppani on Boliden Mineral AB jonka kanssa Magnus Minerals on tehnyt Joint Venture -sopimuksen koskien malminetsintää Kitisen alueella.

MAGNUKSEN ITSENÄISET PROJEKTIT

Magnus Mineralsin nimissä olevia maa-alueita Suomessa sijaitsee Keski-Suomen malmivyöhykkeellä, Keski-Lapissa ja muilla geologisesti malminetsinnän kannalta potentiaalisilla alueilla.

Yhtiön nimissä on monipuolinen kimara metallirikkaita maa-alueita, joilta tavataan korkeina pitoisuuksina mm. nikkeliä, sinkkiä, kuparia, lyijyä, kobolttia ja jalometalleja.

Sen lisäksi että Magnuksella on yksi laajimmista malminetsinnän tietokannoista Suomessa, sillä on myös etulyöntiasema alan sisäpiiritietoon yhtiön osakkeenomistajilta, jotka ovat työskennelleet tai työskentelevät yliopistoissa, geologian tutkimuskeskuksessa tai ovat siirtyneet geologian parista eläkkeelle. Heillä on vuosikymmeniä kestäneen uran tuoma kokemus takanaan ja he myös omaavat ensi käden tietoa malminetsinnästä Suomessa.

Magnus on koonnut ja analysoinut historiallista dataa nimissään olevista maa-alueista käyttämällä GIS tietokoneohjelmia kartoitukseen ja tiedonhallintaan, sekä mallinnuksen ammattitaitoa yhdessä soveltavan geologisen tiedon kanssa. Tähän Magnus on yhdistänyt tehokkaan malminetsinnän kenttätyöohjelman monissa kohteissaan.

Tällä hetkellä Magnus Minerals Oy toimii omissa projekteissaan:

RIIKONKOSKI, Au, Cu

Lisätietoa tarjoaa toimitusjohtaja Carl Löfberg.

Joint Venture -projekteja:

WESTERN AREAS NL / FinnAust Mining

Magnus omistaa pienen osan FinnAust Mining yhtiöstä osakepääomasta, sekä tiettyjä osakkeita lukuisissa FinnAustin projekteissa. Kartalla näkyy osa FinnAustin projekteista, sekä FinnAustin aluevaikutus.

Vuonna 2012 FinnAust kairasi Hammaslahden kaivoksessa: 3,4 m, jossa 11,5 % kuparia, 54,4 ppm hopeaa ja 3.0 ppm kultaa.

Magnus Minerals Ltd

© Magnus Minerals Ltd 2006-