Johto

Alf Björklund
Ph.D., Chairman of the Board

Alf Björklund

Alf Björklundilla (Ph.D, Helsingin yliopisto) on yli 50 vuoden kokemus geotieteellisestä tutkimuksesta ja sen soveltamisesta malminetsintään monentyyppisissä hankkeissa Skandinaviassa, Brasiliassa, Portugalissa ja Kanadassa.

Hän on kouluttautunut malminetsinnän geokemistiksi ja on toiminut geologian tutkimuskeskuksen geokemian osaston johtajana sekä myöhemmin geokemian professorina Åbo Academissa. Hän on yksi SES Finland Ltd:n omistajista ja perustajista.

petri peltonen
Ph.D., FSEG, Senior Adviser

Petri Peltonen

Petri Peltonen (Ph.D.) on opiskellut taloudellista geologiaa Toronton ja Turun yliopistoissa. Petrin väitöskirjassa tutkittiin magmaattisten sulfidimalmien syntyä ja kehitettiin litogeokemiallisia malminetsintämenetelmiä malmiutuneiden intruusioiden tunnistamiseksi. Nikkeli-kupari-platinamalmien lisäksi Petri on työskennellyt massiivisten sulfidimalmien, kupari-porfyyrimalmien ja rautamalmien, teknologiametallien (In, Ga, REE), kullan ja timanttien etsinnän ja inventoinnin parissa. Vuosina 2012-2015 Petri toimi First Quantum Minerals Ltd:n Euroopan malminetsinnän johtajana ollen vastuussa yhtiön malminetsinnästä Suomessa, Ruotsissa, Turkissa ja Espanjassa.

Petri on accreditoitu AusIMM:n (Australian Institute of Mining and Metallurgy) jäsen, European Geologist (EurGeol), Qualified Person (QP) ja SEG Fellow. Hän toimii myös Helsingin yliopiston taloudellisen geologian dosenttina.

Carl Löfberg
M.Sc., Managing Director

Carl LofbergCarl Löfbergilla, (M.Sc., Tampere University of Technology) on diplomi-insinööri ja hänellä on laaja kokemus yrityskonsultoinnista, projektinhallinnasta, start up- yrityksistä ja rahoittamisesta.

Hän on FinnAust Mining Plc:n perustajajäsen.

Magnuksen toimitusjohtajana Carl on toiminut vuodesta 2006.

urakoitsijat

AGEOS

Ageos

Magnus on käyttänyt Ageoksen geofysiikan palveluita tarkentamaan mahdollisten timanttikairauskohteiden sijaintia.

Tätä edeltää usein geofysikaalinen lentokartoitus ja maaperäkairausnäytteiden geokemian analyysit.

www.ageos.fi

Moreenityö Mäcklin Oy

Moreenityö Mäcklin Oy

Magnus on käyttänyt Sodankyläläistä Moreenityö Mäckliniä maaperäkairauskohteissa sen jälkeen kun esitutkimusten ja sen perusteella havaittujen anomalioiden avulla on valittu kohteet. Erittäin hyvä työskentelytiimi!

www.mmoy.fi

Geotech

Geotech

VTEM on suunniteltu havaitsemaan ja löytämään eroja keskivertaisten ja hyvien johteiden välillä käyttämällä matalaa taajuutta, pitkiä pulssivälejä ja johdettua B-kenttää.

Menetelmä tarjoaa korkealaatuisen pintaresoluution ja myös tunkeutumissyvyyden. Tällä menetelmällä pystytään havaitsemaan johteita syvemmältä kuin esim GTK:n tietokannan pohjalta tehdyn kartan kohteet.

www.geotechairborne.com

 

Magnus Minerals Ltd

© Magnus Minerals Ltd 2006-